go_to_content

Fiscale voordelen zakelijk leasen 2024: Wijzigingen in uitstoot en bijtelling

 

Wijzigingen in Uitstootreguleringen


Voor 2024 zijn de CO2-grenzen voor belastingvoordelen op auto's verder aangescherpt, als onderdeel van het streven van de Nederlandse overheid om de uitstoot van voertuigen te verminderen. Deze aanscherping betekent dat alleen de meest efficiënte voertuigen in aanmerking komen voor de maximale fiscale voordelen, zoals lagere belastingen en subsidies. Dit is een voortzetting van de trend om milieuvriendelijker rijden aan te moedigen.

Bijtellingspercentages voor Elektrische Auto's in 2024


In 2024 blijft het bijtellingspercentage voor elektrische auto's stabiel op 16%, zoals vastgesteld in voorgaande jaren. Dit percentage geldt voor de eerste €30.000 van de cataloguswaarde van de auto. Voor bedragen boven deze grens geldt het standaard bijtellingstarief van 22%. Deze structuur, bekend als de 'Tesla-taks', is bedoeld om de fiscale voordelen van duurdere elektrische voertuigen te beperken en zorgt voor een meer gelijkmatige behandeling tussen verschillende voertuigklassen.

Toekomstige Veranderingen


Het is belangrijk om te vermelden dat vanaf 2025 het bijtellingspercentage voor elektrische auto's zal stijgen naar 17%, en vanaf 2026 geldt er een uniform bijtellingstarief van 22% voor alle auto’s, ongeacht de aandrijving. Dit weerspiegelt de strategie van de overheid om de fiscale stimulering van elektrische auto’s af te bouwen naarmate deze meer mainstream worden.

Lees ook: Het einde van de BPM-vrijstelling voor bedrijfswagens. Wat betekent dit voor jou in 2024?

Conclusie


Deze wijzigingen onderstrepen de voortdurende inzet van de overheid om duurzaam vervoer te bevorderen, terwijl tegelijkertijd wordt gewerkt aan het creëren van een eerlijker belastingstelsel voor alle soorten voertuigen. Voor de meest actuele informatie en advies op maat, verwijzen wij u naar de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland of neem contact op met uw boekhouder.

"Naast belastingvoordelen zijn er soms ook lokaal of regionaal subsidies beschikbaar".
Terug naar vorige pagina