go_to_content

Bijtelling berekenen

Naast een laptop en/of telefoon van de zaak kiezen sommige bedrijven ervoor om hun werknemers een auto van de zaak aan te bieden. Gebruik je je zakelijke auto ook voor privédoeleinden? Dan moet je bijtelling betalen. Op deze pagina lees je alles wat je moet weten over het bereken van de bijtelling in 2024. 

Weet je al hoe het werkt dan kun je direct je netto bijtelling berekenen met onze bijtelling calculator 2023.

Wat is bijtelling precies?

Een auto van de zaak is ideaal, want zorgeloos rondrijden zonder om te hoeven kijken naar verzekeringen en onderhoud: dat wil natuurlijk iedereen. Misschien rij je al in een auto van de zaak of ben je als werkgever van plan een aantal auto’s te leasen voor je medewerkers. Daar komen een aantal zaken bij kijken, waaronder bijtelling.

Waarom bijtelling? 

De belastingdienst ziet een auto van de zaak namelijk als ’extra loon’. Je werkgever telt maandelijks, of per kwartaal, een evenredig deel van het voordeel bij jouw loon. Dit bedrag wordt bij werknemers meegerekend als loon in natura. 

Bij ondernemers wordt dit bedrag opgeteld bij hun winst. Naast je normale jaarinkomen moet je dus extra belasting over je leaseauto betalen, vandaar de naam bijtelling.

De hoogte van de te betalen bijtelling verschilt. In Nederland zijn er voor nieuwe auto’s twee bijtellingstarieven. Om de bijtelling voor elektrische auto's te berekenen reken je tot de eerste € 30.000 met 16% en daarboven met 22%. Voor benzine-en dieselauto’s betaal je over de gehele fiscale waarde 22% bijtelling. 

Hoe bepaal je de fiscale waarde?

De fiscale waarde van de leaseauto bepaalt de hoogte van de bijtelling. De fiscale waarde bestaat uit de cataloguswaarde van de auto, inclusief opties die in de fabriek worden geïnstalleerd en BTW en BPM. Accessoires die later worden toegevoegd tellen niet mee in de fiscale waarde (denk bijvoorbeeld aan een trekhaak). 

Wil je een indicatie van de bijtelling voor jouw leaseauto weten voordat je deze aanschaft?Wij helpen we je hier graag mee. Wil je een exacte berekening? Vraag deze dan op bij je boekhouder.

Hoe bereken je de bruto bijtelling van je leaseauto?

Boven op je belastbare jaarinkomen komt de bruto bijtelling. Door de fiscale waarde van de auto te vermenigvuldigen met het bijtellingspercentage waarin de auto valt, komen we aan het bruto bedrag. We illustreren aan de hand van een voorbeeld hoe bijtelling in de praktijk berekend wordt.

 1. Stap 1
  Stel dat je een auto leaset met een fiscale waarde van €30.000. Het is een benzineauto en deze valt dus in de 22% bijtelling.
   
 2. Stap 2
  Neem 22% van €30.000, dat is €6.600. Dit is je jaarlijkse bruto bijtelling. Als je per jaar €40.000 verdient, tel je daar €6.600 bij op, dus €46.600 euro in totaal.

Dit is het bruto bedrag waarover je inkomstenbelasting moet betalen. Anders geformuleerd: in de ogen van de overheid heb je dus €6.600 extra gekregen.

Hoe bereken je de netto bijtelling van je leaseauto

De netto-bijtelling is het netto bedrag aan kosten om de leaseauto ook privé te gebruiken. Ofwel: wat krijg je netto minder aan salaris omdat je een leaseauto rijdt? Hoeveel dit bedrag is, hangt weer af van de hoogte van je jaarinkomen.

Aan de hand van deze simpele berekening is het zelf makkelijk en snel te doen. In feite hangt de berekening van het netto bedrag af van drie elementen:

 1. Fiscale waarde
 2. Bijtellingspercentage
 3. Belastingschijf

Allereerst kijken we naar de fiscale waarde van de auto. Laten we zeggen dat deze € 19.000 is. Vervolgens kijken we naar het bijtellingspercentage waar het voertuig onder valt: 16% of 22%.

Voorbeeld berekening netto bijtelling

In dit voorbeeld is de auto in kwestie wederom een benzine-auto. Hij valt daarmee in de percentage categorie van 22%. Als laatste kijken we naar je belastbaar jaarinkomen, en in welke belastingschijf je inkomen valt. In 2023 zijn er nog twee belastingschijven in Nederland, namelijk Schijf 1 (tot €73.031) van 36,93% en Schijf 2 (vanaf €73.031) van 49,50%. De berekening ziet er zo uit:

 • Vermenigvuldig nu de bruto bijtelling van €6600 met het percentage van de belastingschijf van 36,93% = €2.437,38. Dit is jouw jaarlijkse netto bijtelling. Maandelijks betaal je dan dit bedrag, gedeeld door 12 maanden = €203,11.

 • Tip: Percentages, bedragen en informatie zijn natuurlijk altijd gebonden aan veranderingen. Voor de meest actuele informatie over je situatie kan je daarom altijd bij LeaseLinq terecht.

Netto bijtelling 2023 berekenen met onze calculator

Wil je jouw netto bijtelling berekenen? Gebruik dan de Leaselinq bijtelling calculator en bereken supersnel je netto bijtelling. Zo weet je gelijk waar je aan toe bent!
Netto bijtelling berekenen

Wat zijn de huidige bijtellingsregels in 2024? 

In 2024 zijn er twee tarieven voor bijtelling: 16% en 22% voor de bijtelling, afhankelijk van de CO2-uitstoot van de auto. Dit bijtellingspercentage staat vast voor een periode van 60 maanden (5 jaar), vanaf het moment dat de auto op naam is gesteld. Stijgen de bijtellingsregels in die 5 jaar? Geen paniek! Het vastgestelde percentage blijft geldig tot de 5 jaar voorbij is.

Na deze 60 maanden betaal je het bijtellingspercentage wat in dat huidige jaar telt.

Voorbeeld: Stel dat je vanaf 1 januari 20234 je gloednieuwe elektrische auto krijgt, dan blijft het bijtellingspercentage van 16% tot en met 2026 hetzelfde over de eerste catalogusprijs die is vastgesteld.

Stimulering vanuit de overheid

De overheid stimuleert zuinig rijden met gunstigere bijtellingsregels. Zo willen ze de luchtvervuiling beperken en groenere auto’s bemoedigen. Auto’s met nul CO2-uitstoot per kilometer, vallen daarom in een gunstig bijtellingstarief van 16%. Bij meer dan 0 gram CO2-uitstoot per kilometer geldt de bijtelling van 22%.

Auto’s op waterstof en auto’s aangedreven door volledig geïntegreerde zonnecellen vallen bijvoorbeeld onder het 16%-tarief. Voor andere nulemissie-auto’s, zoals elektrische auto’s, geldt de 16% bijtelling tot een cap van 30.000 euro. Daarboven geldt de normale bijtelling van 22%. 

Wat gebeurt er met de bijtelling na 5 jaar? 

Als de 60 maanden (5 jaar) aan vaste bijtelling is afgelopen, betaalt u bijtelling volgens de jaarlijkse bijtellingsregels op dat moment. Heeft u recht op een verlaging? Dan geldt de verlaagde bijtelling voor één kalenderjaar in plaats van opnieuw 60 maanden.

Loopt je 60 maanden-periode af middenin het jaar? Dan past u het geldende percentage toe voor het resterende deel van het jaar. Vanaf 1 januari volgt u de actuele bijtellingsregels. 

Wat wordt de bijtelling in 2024?

De bijtelling voor benzine- en dieselauto's blijft in 2024 22%. Dit geldt voor alle auto's die CO2 uitstoten, inclusief (plug-in) hybrides en elektrische voertuigen.

Het bijtellingspercentage voor volledig elektrische auto’s blijft 16%. Er is echter wel één groot verschil. De drempelwaarde in 2024 is vastgesteld op €30.000 euro, dat is dezelfde waarde als in 2023. Over het resterende bedrag betaal je 22% bijtelling. De overheid bouwt langzaam de lagere bijtelling en andere fiscale voordelen voor elektrische auto’s af tot 2026.

Bijtellingsregels voor elektrische auto’s

Elektrisch rijden is behalve goed voor onze planeet, ook goed voor de portemonnee. Zo betaal je in 2024 met een elektrische auto nog steeds geen wegenbelasting en geen BPM. Hier zal vanaf 2025 wel verandering in komen. Vanaf 2025 geldt voor elektrische auto’s een vast BPM-tarief van € 360,-.

Wel betaal je in 2024 met een elektrische auto bijtelling met het laagste percentage. Op dit moment is dat 16% bijtelling in plaats van 22%. Hier zit echter een bijtellingsplafond aan, ook wel de cap genoemd. Is de fiscale waarde van je auto hoger dan dit plafond? Dan betaal je over het resterende bedrag 22%. 

Voorbeeld: In 2024 geldt het bijtellingsplafond op de eerste €30.000. Dus kost je auto €40.000? Dan betaal je 16% over 30.000 en 22% over 10.000.

Wat verandert er aan de bijtelling voor elektrische auto’s?

In vorige jaren waren de bijtellingsregels voor elektrische auto’s gunstiger, met een lagere bijtelling met een hoger plafond. Ondanks de stimulering van de overheid, is de bijtelling in de afgelopen jaren gestegen. 

In 2024 blijft de bijtelling 16% met een cap van 30.000 euro. In 2025 zal de bijtelling toenemen tot 17% met een cap van 30.000 euro. Vanaf 2026 zal de bijtelling voor een elektrische auto verhoogd worden naar 22% en is er daarom geen cap meer nodig. Er is dan geen bijtellingsvoordeel meer voor elektrische auto’s ten opzichte van niet-elektrische auto’s.

Regels voor elektrische auto's
Jaar 2022 2023 2024 2025 2026
Bijtelling 12% 16% 16% 17% 22%
Bijtellingscap. €35.000 €30.000 €30.000 €30.000 Geen
 

Geen bijtellingskorting meer

De overheid gaf de afgelopen jaren korting op het basispercentage voor elektrisch rijden, zodat bestuurders gestimuleerd werden om groener te gaan rijden. Omdat de vraag naar elektrische auto’s tegenwoordig steeds meer stijgt en ze steeds betaalbaarder worden, wordt deze korting stapsgewijs afgebouwd. Dit is vastgelegd in de Wet Fiscale Maatregelen Klimaatakkoord. Hierdoor dalen de prijzen voor elektrische auto’s ook steeds meer, wat de korting op de bijtelling overbodig maakt. Zo was de bijtellingskorting in 2021 nog 10%, maar is dat in 2022 alweer gezakt naar 6%. In 2025 wordt dit afgebouwd naar 5%, en het jaar daarop in 2026 wordt dat 0%.

Bijtelling elektrische auto
Jaar 2022 2023 2024 2025
Niet elektrisch 22% 22% 22% 22%
Elektrisch 12% 16% 16% 17%
Bijtellingsgrens *

(Tesla-Taks)
€35.000 €30.000 €30.000 €0

* Voor elektrische auto's met een cataloguswaarde tot dit bedrag geldt het lage bijtellingspercentage. Is je elektrische auto duurder? Dan betaal je een gecombineerd percentage. Voor bedragen boven de grens geldt namelijk een bijtellingspercentage van 22%.

Wegenbelasting EV's en PHEV's

Elektrische auto’s hebben in 2024 nog het voordeel dat ze wegenbelastingvrij zijn. Dit geldt tot en met 31 december 2024. Bestel je dit jaar dus een elektrische auto? Houd er dan rekening mee dat het leasetarief gedurende het contract kan stijgen. Dit komt onder andere door het toevoegen van de wegenbelasting in 2025.

Deze overgang naar een hogere wegenbelasting wordt in 2025 deels versoepeld, namelijk door alleen 75% van het normale tarief aan wegenbelasting te heffen. Vanaf 2026 betalen eigenaren van volledig elektrische auto’s dus wél de totale wegenbelasting, net zoals brandstofauto's.

Plug-in hybride auto’s die een uitstoot hebben van onder de 50 gram CO2 per kilometer, betalen tot en met 2024 een halftarief op wegenbelasting. In 2025 wordt dat 75% van de normale wegenbelasting, en het jaar daarop stijgt dat ook naar het volle bedrag.

Tip: Maak een reële inschatting van het aantal kilometers wat je op jaarbasis met je elektrische auto gaat rijden. Vervolgens kunnen wij je adviseren over de benodigde actieradius van de auto om comfortabel op pad te kunnen. Wellicht is er een geschikte auto te vinden met een lagere fiscale waarde, waardoor je profiteert van de volledige 16% bijtelling. Zo beperk je de belasting die je betaalt.

Mag ik mijn zakelijke auto ook privé gebruiken?

Maak je alleen zakelijke kilometers en blijf je op jaarbasis onder de 500 km grens bij privégebruik met je leaseauto? Dan hoef je geen bijtelling te betalen, mits je dit kunt aantonen aan de hand van een sluitende rittenregistratie.

Let op: Als de 500 km privé wordt overschreden, dan geldt de bijtelling alsnog voor dat hele kalenderjaar.

Mag je privékilometers maken?

Het is begrijpelijk dat je je leaseauto ook graag in je eigen tijd wilt gebruiken. In dit geval moet je dus wel bijtelling betalen over het aantal gereden kilometers. Heldere afspraken en duidelijke richtlijnen tussen werknemer en werkgever zijn hierbij van belang. Wie mogen bijvoorbeeld allemaal gebruikmaken van de auto en wanneer? Bespreek dit tijdens de arbeidsvoorwaarden, of leg het vast in een mobiliteitsregeling. Zo wordt de harmonie op de werkvloer het beste bewaard, zonder extra, onnodige uitgaven. Vergeet niet de ‘verklaring geen privégebruik’ in te vullen, die je kunt vinden op de website van de Belastingdienst.

Wil je up-to-date blijven met de laatste veranderingen en tips met betrekking tot leasen en bijtelling? Houd dan de Leaselinq blogs in de gaten. Of je nu een (elektrische) auto of bedrijfswagen wilt leasen, wij helpen je navigeren naar de beste deal.

Actuele informatie, advies of bijtelling berekenen?

Let op: bovengenoemde percentages, bedragen en informatie zijn aan wijzigingen onderhevig. Neem daarom contact op voor de meest actuele informatie en/of  een indicatieve berekening en advies over jouw specifieke situatie. Voor een exacte berekening kun je ook terecht bij je boekhouder.
Binnen 15 minuten een offerte!