go_to_content

Wat zijn zero-emissie zones?

In het Europese Klimaatakkoord en de uitvoeringsagenda van de Rijksoverheid is afgesproken dat er vanaf 1 januari 2025 minimaal 30 steden een emissievrije zone hebben ingesteld. Steden in heel Nederland voeren vanaf dat moment de zero-emissie stadslogistiek (ZES) in met als doel om de CO2-uitstoot met 49% terug te dringen voor 2030.

Het doel van deze duurzame aanpak is vervuilend diensten- en goederenvervoer binnen steden helemaal terug te dringen tot nul. In de emissievrije zones worden alleen voertuigen toegelaten die volledig elektrisch of waterstof aangedreven zijn. Zo worden benzine en diesel bedrijfswagens op die manier langzamerhand vervangen, en komt het toekomstperspectief van een volledig uitstootvrij wegverkeer in 2050 steeds dichterbij. Nederland is daarmee een van de koplopers in duurzame stadslogistiek.

Wat is emissie? 

Emissie is de hoeveelheid verontreinigende stoffen die wordt uitgestoten in de lucht. Bijvoorbeeld door bedrijven, scheepvaart in het verkeer. De betekenis van emissie in relatie tot de uitstoot van auto's is de hoeveelheid CO2 die een auto uitstoot. 'Zero emissie' betekent dus 'geen uitstoot'

Waarom emissievrije zones?

In de emissievrije zones worden geen schadelijke uitlaatgassen meer toegestaan. Dit heeft voor bewoners een gezondere en prettige woon- en werkomgeving als gevolg. Mensen die wonen in emisieloze zones ademen minder fijnstof in, waardoor de luchtkwaliteit enorm toeneemt. Er wordt geschat dat er door de zero emissie zones circa 1 megaton minder aan CO2-uitstoot zal zijn in2030. Datr aantal staat gelijk aan de jaarlijkse hoeveelheid aardgas uitstoot van alle huishoudens in Rotterdam en Den Haag bij elkaar.

De uitgangspunten van de emissievrije zonder zijn dus gezondere en groenere steden. Deze zones zullen de leefbaarheid, bereikbaarheid en veiligheid van steden niet beperken.

Wat betekent dit voor jou als ondernemer?

Wat betekent dit voor jou als (logistiek) ondernemer? Voor jou betekent dit dat de tijd begint te dringen, in 2025 zullen al 14 steden een zero-emissiebeleid invoeren. Daarna stijgt het aantal snel door naar 30 a 40 steden. Binnen nu en drie jaar zijn er in Nederland zeker 30 emissieloze zones waar vervuillende transportmiddelen (lees: CO2-uitstoot) geen toegang meer tot hebbe. Deze maatregel kan grote gevolgen hebben voor je huidige wagenpark. Daarom is het belangrijk om nu al maatregelen te nemen om de overstap naar een emissievrij wagenpark te maken.

Hoe kan je je hier als ondernemer/bedrijf op voorbereiden?

Zeker voor ondernemers die zijn gevestigd in een toekomstige emissie-vrije zone is het zaak alvast alternatieven uit te denken voor bestaande bedrijfswagens en bestelauto's die momenteel op diesel of benzine rijden. Het kan voor vervoerders en ondernemers een hele organisatorische en financiële opgave zijn. Daarom zijn gemeenten al bezig met het installeren van laadpalen. Daarnaast is het subsidieloket in maart 2021 geopend voor schone vrachtwagens, met een aantal overgangsregelingen om deze transitie soepeler te laten verlopen voor de (kleine) ondernemer(s). Een opsomming vindt u hier: 

 
 • De Subsidieregeling Emissieloze Bedrijfsauto. De SEBA-regeling is een subsidie waarmee ondernemers makkelijker over kunnen stappen op een volledig emissieloze bedrijfsauto. U ontvangt maximaal €5000 subsidie per bedrijfsvoertuig. De regeling geldt voor zowel koop- als lease voertuigen die in voertuigcategorie N1 of N2 vallen met een maximum gewicht van 4.250 kg. Een SEBA-subsidie is tot 31 december 2025 aan te vragen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

 • De Subsidieregeling Verduurzaming MKB (SVM). Heb je een MKB-onderneming tot 250 werknemers en een jaaromzet van €50 miljoen? Dan kun je via deze regeling een gespecialiseerde adviseur inhuren voor energieadvies op maat. Wilt u bijvoorbeeld uw wagenpark of bedrijf verder verduurzamen? Dan kun je via deze regeling meer inzichten verkrijgen. Als je vervolgens een aantal adviezen op wilt volgen, dan ontvang je via de SVM een subsidie ter ondersteuning bij de uitvoering daarvan. Let op: deze subsidieregeling start op 1 oktober 2021 en loopt tot en met 30 september 2022.

 • De Aanschafsubsidie Zero-Emissie Trucks (AanZET) is voor ondernemers en non-profits die nieuwe, volledig uitstootvrije vrachtauto willen kopen of leasen. Het is ook mogelijk om bij operational lease een subsidie aan te vragen.

 • De Subsidieregeling Schoon en Emissieloos Bouwen (SSEB) is voor bouwbedrijven die hun bestaande bouwwerktuigen en zeegaande bouwvaartuigen willen ombouwen.

 • Via de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil) kunt u een netto belastingvoordeel oplopen tot ruim 14% van het investeringsbedrag.

Overgangsregeling vrachtwagens

Er geldt gelukkig een overgangsregeling voor vrachtwagens, maar deze hangt wel af van de leeftijd van de (bak)wagen, die wordt bepaald op basis van het kenteken op 1 januari 2025. Wat deze regeling concreet inhoudt: 

 • Alleen Euro VI-bakwagens die op dat moment jonger zijn dan 5 jaar, hebben tot 1 januari 2030 toegang tot de emissieloze zones.

 • Alleen Euro VI trekkers die op dat moment jonger zijn dan 8 jaar, hebben tot 1 januari 2030 toegang tot de emissieloze zones.

 • Plug-in hybride vrachtauto’s hebben tot 1 januari 2030 toegang tot de emissieloze zones voor stadslogistiek, mits zij kunnen aantonen dat ze handhafbaar emissieloos rijden.

 • Nieuwe vrachtwagens die in 2025 worden aangeschaft moeten emissievrij zijn voor toegang tot de zones.

Overgangsregeling bestelauto’s

De overgangsregeling voor bestelauto’s is afhankelijk van de emissieklasse :

 • Euro 5-bedrijfswagens mogen tot en met 31 december 2026 de emissieloze zones betreden. 

 • Euro 6-bestelauto’s zijn tot en met 31 december 2027 uitgezonderd van de emissieloze zones. 

 • Nieuwe bestel en -vrachtauto’s die in 2025 worden aangeschaft moeten emissievrij zijn voor toegang tot de zones.

Elektrische bedrijfswagens zijn de oplossing

Om in de zero emissie zones goederen te kunnen blijven leveren zijn elektrische bedrijfswagens zijn de oplossing. Het aanbod van hybride (plug in) vrachtauto’s en bestelwagens neemt toe. Dankzij subsidies wordt het gemakkelijker om de overgang van brandstof naar elektrisch te maken. Zie je door de bomen het bos niet meer en/of wil advies over een geschikte toekomstige elektrische bedrijfswagens voor jouw bedrijf? Wij helpen je graag op weg.

In welke steden zijn zero emissie zones van toepassing

Tot nu toe doen de onderstaande gemeenten mee aan het Klimaatakkoord. Gemeenten mogen zelf bepalen hoe groot de zone wordt. Gemeentes moeten ten minste vier jaar van tevoren aangeven dat het een emissieloze in zal voeren. Dit is om ondernemers  tijd te geven om hun bedrijfsvoering erop aan te passen en rekening te houden met eventuele investeringen. Heeft een gemeente voor 1 januari 2021 geen publicatie gedaan over toekomstige emissie vrije zones? Dan gaat de zone later dan 1-1-2025 in:

Provincie                                 Stad                                             
Groningen Groningen
   
Friesland Leeuwarden
   
Overijssel Almelo
  Deventer
  Enschede
  Hengelo
  Zwolle
   
Drenthe Emmen
  Assen
   
Flevoland Almere
  Lelystad
   
Gelderland Apeldoorn
  Arnhem
  Ede
  Nijmegen
   
Utrecht Utrecht
  Amersfoort
   
Noord-Holland Amsterdam
  Heerlen
  Haarlemmermeer
  Hilversum
  Hoorn
  Zaanstad
   
Zuid-Holland Alpen aan den Rijn
  Delft
  Den Haag
  Dordrecht
  Gouda
  Leiden
  Rotterdam
  Schiedam
   
Noord-Brabant Breda
  Helmond
  's-Hertogenbosch
  Oss
  Tilburg
  Roosendaal
   
Limburg Heerlen
  Maastricht
  Sittard-Geleen
  Venlo
Terug naar vorige pagina