go_to_content

Waar staat SEBA voor?

Het Nederlandse Kabinet heeft als doel om een volledig emissievrij transportsysteem te hebben in 2050. Dat is in overeenstemming met de ambities van andere Europese landen en te vinden in het Europese Klimaatakkoord. Hierin staat vastgelegd dat tegen die tijd de uitstoot van broeikasgassen in 2030 met 49% is verminderd ten opzichte van 1990. Dit is een grote opgave, maar wel een noodzakelijke voor onze planeet.

Subsidie tot 31 december 2025

In één keer overstappen naar volledig elektrische voertuigen is natuurlijk een flinke aanpassing. De markt voor oplaadbare elektrische auto’s en waterstof-elektrische aangedreven voertuigen wordt gelukkig steeds groter, maar het blijft een investering. Om de overstap voor ondernemers makkelijker en betaalbaarder te maken, en om elektrisch rijden te stimuleren heeft de overheid per 15 maart 2021 een subsidie beschikbaar gesteld. Dit is de zogenoemde SEBA-regeling - kort voor Subsidieregeling Emissieloze Bedrijfsauto’s. Wat deze subsidie bedraagt? Dat lees je hier:

 • De subsidie vergoedt 10% van de netto catalogusprijs op een voertuig dat binnen categorie N1 valt, óf 10% van de verkoopprijs (exclusief btw) op een voertuig binnen categorie N2. 

 • Aan iedere bedrijfsauto zit een cap van €5.000, als de auto uiteraard voldoet aan de eisen van emissievrije auto’s. Welke deze zijn, lees je verderop in dit artikel.

 • Het is mogelijk om naast de SEBA-regeling, tegelijkertijd een MIA-subsidie aan te vragen.
   

Een SEBA-subsidie is tot 31 december 2025 aan te vragen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (het RVO). Het Kabinet heeft een maximum subsidieplafond van 22 miljoen euro beschikbaar gesteld. Elektrisch rijden is de toekomst. Wees er daarom snel bij, want de aanvraag verloopt zodra het budget op is.

Voor wie is de SEBA bedoeld?

Deze subsidie is vooral bedoeld voor ondernemers en non-profitinstellingen die graag willen investeren in nieuwe emissieloze bedrijfswagens. Welke ondernemers precies in aanmerking komen voor de SEBA-regeling? Dat zijn zowel:

 • Eenmanszaken en vennootschappen zoals VOF, CV en maatschap als grotere ondernemingen waaronder een BV, NV en OWM. 

 • Nonprofits zoals ziekenhuizen, culturele en sportieve instellingen. 

 • Een van de eisen om in aanmerking te komen voor de SEBA-regeling is dat je ingeschreven moet staan bij de Kamer van Koophandel én gevestigd moet zijn in Nederland.

Aan welke voorwaarden moet ik voldoen?

Wilt u voor de SEBA-subsidie in aanmerking komen? Dan gelden de volgende voorwaarden:

 • Is de koop- of financial leaseovereenkomst eerder dan 1 januari 2022? Dan is het niet mogelijk om de subsidie aan te vragen. Op het moment dat de SEBA-subsidie aangevraagd wordt, mag de overeenkomst namelijk nog niet definitief zijn. Dat houdt in dat de bedrijfswagen op de datum van de aanvraag dus nog niet op uw naam staat.

 • Er is een maximum aantal auto’s waar u per kalenderjaar een SEBA-subsidieaanvraag voor mag indien. Voor iedere onderneming, of groep ondernemingen is dat maximaal 400 bedrijfsauto’s. 

 • De bedrijfsauto moet een netto catalogusprijs in categorie N1 hebben, of een verkoopprijs die in categorie N2 valt van €20.000 of meer (exclusief btw) zoals in de overeenkomst vaststaat. Op het voertuig zit een maximum gewicht tot 4250 kg.

Welke type bedrijfsauto’s komen in aanmerking?

Niet alle elektrische auto’s komen in aanmerking voor de SEBA-subsidie. Er zijn een aantal voorwaarden waar de bedrijfsauto aan moet voldoen:

 • Het voertuig rijdt volledig emissieloos door een elektromotor. Een elektromotor in combinatie met een verbrandingsmotor mag niet. 

 • Het elektrische voertuig is nieuw én valt onder voertuigclassificatie N1 met een typegoedkeuring voor lichte voertuigen, met een maximum gewicht van 4.250 kilogram. Er geldt een WLTP actieradius van minimaal 100 kilometer. 

 • Het elektrische voertuig in voertuigcategorie N1 met een typegoedkeuring voor zware voertuigen geldt geen minimale actieradius.

 • Het elektrische voertuig is nieuw én valt onder voertuigclassificatie N2, met een maximum gewicht van 4.250 kilogram. Voor dit type geldt geen minimale actieradius.

 • Bij een voertuigcategorie N1 en N2 geldt een netto catalogusprijs van €20.000 of hoger. Dit is exclusief btw, en inclusief bpm en opties die zijn aangebracht voor afgifte kenteken.

Vergeet daarnaast niet uw leaseovereenkomst goed te bewaren! Dit document moet tot 3 jaar na de datum van de tenaamstelling van het voertuig bewaard worden. Let goed op op welke naam én welk kenteken het elektrische voertuig geregistreerd staat. Als de naam en datum van tenaamstelling afwijken – bijvoorbeeld in het geval van een andere vorm van voorregistratie, kan er verwarring ontstaan. In dit geval komt het voertuig niet in aanmerking voor de SEBA-regeling, omdat deze wordt gezien als ‘gebruikt’.

Emissieloze auto's

De SEBA-regeling kan voor ondernemers die willen investeren in elektrische bedrijfsvoertuigen aldus veel baat hebben. Dankzij de SEBA-regeling wordt het gemakkelijker en sneller om mee toen en bij te dragen aan de verbetering van onze planeet. Emissieloze auto’s zijn de toekomst, en hoe sneller u erbij bent, hoe beter. Wilt u advies over welke elektrische wagens het beste bij uw bedrijf passen? Dan kunt u altijd contact opnemen met een van onze adviseurs. Wij helpen u graag op weg! 

Terug naar vorige pagina