Leaseauto plaat

BTW Privegebruik

Privégebruik en btw

Heeft u een leaseauto die ook privé wordt gebruikt? Dan kunt u de btw aftrekken van de leasefacturen, voor zover de auto wordt gebruikt voor belaste omzet. Omdat dat de auto ook privé wordt gebruikt, moet u voor het privégebruik btw betalen.
 
U betaalt btw over het werkelijke privégebruik. U moet een sluitende kilometeradministratie bijhouden. Op basis daarvan berekent u de verhouding tussen zakelijk gebruik en privégebruik. Wilt of kunt u geen kilometeradministratie bijhouden? Reken het privégebruik dan als volgt uit:
 
Privégebruik uitrekenen zonder kilometeradministratie
Stel de btw die u moet betalen voor het privégebruik vast op 2,7% van de cataloguswaarde van de auto, inclusief btw en bpm.
 
Rekenvoorbeeld privégebruik
Uw leaseauto heeft een cataloguswaarde van € 30.000, inclusief btw en bpm. Dan betaalt u voor het privégebruik € 810 btw (2,7% x € 30.000).
 
Let op: voor de btw wordt het woon-werkverkeer aangemerkt als privégebruik! Dit geldt zowel voor de ondernemer als voor zijn personeel.
 
Eigen bijdrage werknemers
Brengt u uw personeel voor het privégebruik van de leaseauto een bedrag in rekening dat niet kostendekkend is? Dan moet u btw betalen over de uitgaven die u hebt gemaakt voor het privégebruik. Maar u mag er ook voor kiezen om voor het privégebruik 2,7% van de cataloguswaarde (inclusief btw en bpm) op te nemen in de aangifte over het laatste belastingtijdvak van het jaar. In dat geval betaalt u geen btw over de bedragen die u in rekening hebt gebracht bij uw personeel.
 
Is het btw-bedrag dat u moet betalen over het bedrag dat u in rekening brengt aan uw personeel hoger dan de btw die u moet betalen volgens de 2,7%-regeling? Dan moet u btw betalen over de in rekening gebrachte bedragen. In dat geval kunt u de 2,7%-regeling niet toepassen.