Leaseauto plaat

Duurzame alternatieven

Nog niet overstappen naar elektrisch maar wel bezig met verduurzaming?

Er zijn verschillende duurzame alternatieven voor een elektrisch wagenpark. Neem ook gerust contact met ons op voor een persoonlijk advies over de mogelijkheden.

CO2-compensatieprogramma

Wij van LeaseLinq werken samen met TravelCard, de grootste brandstofpasverstrekker van Nederland. TravelCard is aangesloten bij MVO Nederland en helpt bedrijven te verduurzamen. Dit doen zij door de CO2 uitstoot van het wagenpark te compenseren. Er is een CO2-compensatieprogramma waarmee het wagenpark kan worden vergroend. Door deelname aan dit programma worden projecten gefinancierd die helpen de door het wagenpark uitgestoten CO2 te compenseren. Het overgrote deel van de projecten vindt plaats in ontwikkelingslanden. Door te investeren in ontwikkelingslanden zal hier sneller een transitie naar duurzame energie plaatsvinden. Bovendien dragen projecten hier veelal bij aan de ontwikkeling van de regio en het creëren van werkgelegenheid.

Travelcard werkt samen met Clean Advantage om de bijdragen van alle deelnemende klanten bij de projecten te krijgen. Alle projecten worden streng gecontroleerd en hebben een VCS of Gold Standard certificering. Meer weten over het CO2-compensatieprogramma? Klik hier

 

Mobiliteitsbudget

De medewerker van vandaag kiest de wijze van vervoer die bij hem past. Het mobiliteitsbudget ondersteund de trend van flexibel reizen. Maar hoe werkt een mobiliteitsbudget nou eigenlijk? En welke voor-en nadelen zitten aan het mobiliteitsbudget verbonden?

Binnen een mobiliteitsbudget ontvangt de medewerker een jaarbudget, waarin hij of zij zelf de keuze maakt binnen verschillende vormen van zakelijke mobiliteit. Naast de duurzaamheid van het type vervoer, spelen ook de kosten een belangrijke rol in de persoonlijke keuze van de medewerker. U kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om met een teruggave te werken. Op het moment dat de medewerker een zuinigere auto kiest, kan het resterende budget worden uitgekeerd aan de medewerker. Zo stimuleert u de keuze voor een schoner wagenpark.

Om mobiliteitsbudgetten op te zetten is het belangrijk om ten eerste het vertrekpunt te bepalen. Hoe is het huidige mobiliteitsbeleid ingericht? Welke kosten mogen medewerkers declareren en welke andere factoren wegen uiteindelijk mee in de beslissing? Vervolgens kan de doelstelling van de verandering bepaald worden. Wat wilt u bereiken met de mobiliteitsbudgetten? Gaat het bijvoorbeeld om kostenbesparing, verduurzaming van het mobiliteitsbeleid of een combinatie van beiden? Uiteraard zijn er meerdere mogelijkheden om deze doelstelling te bereiken, afhankelijk van de vervoerstypes die u wilt aanbieden in het budget.